Nappali lepkék hanyatlása Európában - Warren és munkatársai (2020)

Warren és munkatársai "The decline of butterflies in Europe: Problems, significance, and possible solutions" értékelték az Egyesült Királyság, Hollandia és Belgium butterfly/nappali lepke-monitorozó adatsorait, valamint megnézték az 1990 óta számolható European Grassland Butterfly Indicator alakulását 16 ország egységes monitorozási adatai alapján.

Bár Angliában a lepkék visszaszorulása már 1890-től kimutatható, az utóbbi évtizedek hanyatlása (fajok egy részének kipusztulása, az elterjedési területek/populációk csökkenése) mindhárom országban szembetűnő: pl. 50% - 50% területvesztés (UK és Hollandia). 

16 európai ország "European Grassland Butterfly Indicator"-a 39%-os csökkenést mutat 1990 óta.

A cikk a következő tényezőket tárgyalja lehetséges okozatként: 1) élőhely vesztés és degradáció; 2) kémiai környzeteszennyezés; 3) klímaváltozás, amelynek hatása ellentmondásos és összetett, azonban az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási helyzetek lokális populáció-kihalásokat eredményezhetnek a már szétaprózódott, feldarabolódott élőhelyeken.