A Potenciális Beporzási Ökoszisztéma-szolgáltatás térképe kiindulási alapja egy ökoszisztéma-térkép: a Magyarország Ökoszisztéma-alaptérképe vagy különböző tájhasználati szcenáriók következtében készített, előrevetített, tehát a jövőben lehetséges ökoszisztéma-térkép változatok. 

A Kovács-Hostyánszki és mtsai (2020) által alkalmazott és hazai viszonyokra adaptált modell végzi a számításokat, amelynek részleteit a KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001 projekt Ökoszisztéma-szolgáltatások projektelem Pollinációs Szakértői Munkacsoportjának jelentése dokumentálta.

A PBSZ modell figyelembe veszi

  1. a vadon élő beporzó fajközösségek ismerete alapján az egyes ökoszisztéma típusok rovarfészkelési (fészkelési alkalmasság) és táplálékkínálati (virágforrás) potenciálját a vadméhek szempontjából
  2. az erdőrészletekre jellemző virágos fafajok arányát
  3. a tájban húzódó erdő-szántó-vizes élőhelyszegélyek kedvező hatását
  4. a vadbeporzók átlagosan 200 m távolságra becsült mozgáskörzetének hatását, mint lokális táji környezetét
  5. a nagyobb víztestek és a teljesen beépített területek "rovarsivatag" jellegét.

A modell számítási lépéseinek vázlatát az alábbi ábra mutatja:

A PBSZ modell számítási lépései
ahol a beporzási potenciál: 0 - nincs; 1 - minimális; 2 - alacsony; 3 - közepes; 4 - magas

 

Hivatkozás

Kovács-Hostyánszki A., Belényesi M., Geng I., Kemencei Z., Kissné Fodor L., Lehoczki R., Medveczky P., Naszádos A., Pataki R., Petrik O., Sárospataki M., Szalai M., Szekeeres Á., Tanács E., Zajácz E. (2020): A Pollináció Szakértői Munkacsoport kutatási jelentése, 3. ütem tanulmány