A szimulációs játék arra a feltételezésre épül, hogy a kormány kinevezi Önt ökoszisztéma-miniszternek, akit erős döntéshozatali eszközökkel hatalmaz fel a fontosabb környezeti szakpolitikák (tájhasználat, természetvédelem és környezetvédelem) összehangolt fejlesztésére.

2020-ban járunk és az Ön döntéseinek következményeit 30 év távlatában, vagyis 2050-re fogjuk kiértékelni. Magyarország aktuális ökoszisztéma-térképéből kiindulva becsüljük az ún. relatív beporzási potenciál mint ökoszisztéma-szolgáltatás változását. 

Sajnos a természetes és természetközeli ökoszisztémák mai állapota és a változások iránya kedvezőtlen. Helyzetük továbbra is romlani fog, de nem mindegy hogy milyen mértékben. Ráadásul a klímaváltozás kedvezőtlen alakulására, amely egy globális változás része, rövid távon alig lehet közvetlen befolyásunk. Így a klímaváltozás következményeit mindenképpen meg fogjuk szenvedni. Kérdés persze, hogy vajon mekkora változásokra számíthatunk ... És ez nagy mértékben függ az Ön döntéseitől!

Ön a szimulációs játék során az alábbi szakpolitikai irányvonalak küzül választhat.
 

TÁJHASZNÁLAT

 • Fenntartható ökovárosok, több biogazdálkodás, körkörös gazdaság legyen!
  Az új EU-s politika nagy hangsúlyt fektet egy sokkal fenntarthatóbb életmódra, amelyben a táj természetkímélő használata és regenerációjának elősegítése nagy hangsúlyt és támogatást fog kapni.
 • Nem szükséges változtatni a kialakult tájhasználati és birtokviszonyokon!
  Az eddig kialakult táji, ill. birtok- és tájhasználati viszonyok és irányvonal megfelelőek. Változatlan tájhasználati politikát folytathatunk további zöldmezős beruházásokkal és intenzív agrárgazdálkodással. A közepes ökológiai lábnyomot hagyó fogyasztói életmódunkat elbírja ez a rendszer.
 • Legyen hasznos birtok Magyarország!
  Amennyire lehet, hasznosítsuk Magyarország táji és természeti erőforrásait, további beruházásokkal és átalakításokkal hatékonyabb gazdálkodást tudunk kialakítani.
 • A tájhasználati viszonyok megváltoztatásához egy miniszter nem elég erős! 
  Pollitikai felhatalmazásom erősnek látszik, de a többi tárca és a kormány döntéshozatalában ez kevésnek látszik.

  lásd még: TUDÁSTÁR - tájhasználat

 

TERMÉSZETVÉDELEM

 • A természetvédelem végre a helyére került, nem változtatok! 
  A természetvédelem mai jogosultsági és szervezeti rendszere megfelelő. Az ország természeti állapotának ak
  tuális védettségi helyzetét nem szükséges tovább javítani, mert az a gazdálkodás eredményességének rovására történne.
 • Kit érdekel a természetvédelem, csak boldogulni lehessen!
  Nem a természetvédelem fogja megoldani az ökoszisztémák problémáit. Különben is fontosabb, hogy a polgárok megélhetését ne korlátozzuk.
 • Lazítok a szükségtelenül szigorú védettségi törvényeken!
  A természetvédelemmel kissé túllőttünk a célon - elsősorban az emberek jólétét kell szem előtt tartanunk. Ha kell, akkor a túl szigorú törvények enyhítésével.
 • Erősebb védelem és a természet sürgős helyreállítása szükséges!
  Az EU új biodiverzitásipolitika-követelményeinek jobban megfelelő és annak lehetőségeire támaszkodó, erősebb természetvédelemre és a leromlott ökoszisztémák nagyfokú regenerálására van szükségünk. 


  lásd még: TUDÁSTÁR - természetvédelem

 

KÖRNYEZETVÉDELEM

 • A környezetvédelmi politika éppen megfelelő, nem változtatok!
  A környezetvédelem mai jogosultsági és szervezeti rendszere megfelelő és jól működik. Az ország környezeti állapota elfogadható.
 • A gazdagodás és növekvő fogyasztás érdekében lehet rosszabb a helyzet
  Az emberek vagyonosodása és javuló életszínvonala növekvő fogyasztással és kissé fokozódó környezetszennyezéssel jár. Ezt még el lehet és el kell viselni.
 • Csökkenteni kell a környezetszennyezést és a környezeti terheléseket!
  A környezetszenneyzés és terhelés túlságosan és indokolatlanul nagy. Fokozni kell a központi környezetvédelmi intézkedések erélyét és eredményességét.
 • Nem lehet úrrá lenni a kapitalizmusvezérelt fogyasztói társadalom környezetszennyezésén!
  A fogyasztói társadalmi igényeket és azok környezetszennyező hatásait nem lehet központilag korlátozni.


  lásd még: TUDÁSTÁR - környezetvédelem

 

KLÍMASZCENÁRIÓ

 • A klíma persze ingadozik, de lényegesen úgysem fog változni 2050-ig
  Klímaváltozás-szkeptikus vagyok, nem lesz itt semmilyen tendenciózus változás! A rovarok alkalmazkodóképessége különben is bámulatos.
 • Számítok rá, hogy a klíma egyre kedvezőtlenebb hatással lesz a beporzókra!
  Sokféle előrejelzéssel találkoztam már, amelyek meggyőztek arról, hogy a klímaváltozás korában élünk. Azonban csak mérsékelt romlásra számítok, nem kell mindjárt az ördögöt falra festeni!
 • Durva és egyre kevésbé megjósolható klímaváltozásra és hatásokra számítok!
  Az utóbbi idők változásai és az egyre gyakoribb szélsőséges helyzetek előfordulása meggyőzött arról, hogy a klíma rendkívüli változásával, romlásával kell számoljunk. A beporzó rovarok szempontjából is katasztrofális változásokra számítok!

  lásd még: TUDÁSTÁR - klímaváltozás