Magyarországon a 19. század vége óta folynak rendszeres meteorológiai megfigyelések. Az Országos Meteorológiai Szolgálat külön honlapon foglalja össze a megfigyelt változásokat 1901-tól 2016-ig

A legfontosabbak az alábbiak:

Magyarország éves középhőmérsékletének változása 1901-2016 között
Magyarország évi középhőmérsékletének anomáliái (°C) 1901 és 2016 között. Az értékeket az 19812010 időszak átlagaihoz viszonyítottuk (Forrás: OMSZ). - A hőmérséklet tendenciózus emelkedése jól látszik, amely különösen az 1980-es évek óta vált egyre határozottabbá.

 

A szélsőséges jelenségek közül a hőség napok száma növekedett meg rendkívüli módon:

A hőségnapok számának emelkedése Magyarországon
A hőség napok éves számának idősora, tízéves mozgó átlaggal és a becsült lineáris trenddel 19012016 között. Az 1980-as évektől kezdve ez az időjárási szélsőséget mutató érték meredeken növekszik.

 

A csapadék térben és időben nagyon változékony, így a – az éghajlatváltozás hatására bekövetkező – gyengébb tendenciákat nehezebb kimutatni, mint a hőmérséklet esetén. Viszont a négy évszak összehasonlításában a határozott csapadékcsökkenés tapasztalható tavasszal, értéke mintegy a 17% a több mint egy évszázadot átívelő idősor alapján.

További részletek az OMSZ honlapján találhatók.

 

A hőmérséklet és a csapadék változása külön-külön talán nem tűnik drámainak, azonban együttes hatásuk az élővilágra ennél sokkal jelentősebb: klímaszárazodást mutat, egyre gyakoribb és kiterjedtebb aszályos időszakok várhatók. Ezt a jelenséget - ahogyan az élővilág "érzékeli" - jobban mutatja a botanikusok által kifejlesztett növényzeti klímazónák változásának térképei:

A növényzeti klímazónák várható változása Magyarországon
A várható éghajlatváltozás ökológiai jelentőségét a növényzeti klímazónák eltolódása és átalakulása mutatja. Az Alföld tetemes része a sztyeppövezetbe kerül, az erdőssztyeppek és erdők klimatikus határa nyugatabbra tolódik. 100 év múlva a sztyeppöv klimatikus viszonyai lehetnek jellemzőek az ország nagyobb részére. Forrás: Molnár és mtsai (2018): Növényzet - a Magyarország Nemzeti Atlasza II. alapján

 

További részletek a Magyarország Nemzeti Atlasza - Természeti környezet (2018) digitálisan is elérhető könyvében találhatók.