HIVATKOZÁS

Horváth F., Bede-Fazekas Á., Ittzés D., Kovács-Hostyánszki A. és Tanács E. (2020): Legyen ökoszisztéma-miniszter, szimulációs játék a baljós ökológiai változások visszafordítására. Ökológiai Kutatóközpont, Ökológia és Botanikai Intézet, URL - http://okoszisztema-miniszter.hu/

 

TOVÁBBI HIVATKOZÁSOK

Európai Bizottság (2020): A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: A 2030-ig tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégia – “Hozzuk vissza a természetet az életünkbe”

Érdiné Szekeres Rozália (2002): Magyarország és a Páneurópai Ökológiai Hálózat. KöM,

Cole L.J., Kleijn D., Dicks L.V., Stout J.C., Potts S.G., Albrecht M., Balzan M.V., Bartomeus I., Bebeli P.J., Bevk D., Biesmeijer J.C., Chlebo R., Dautartė A., Emmanouil N., Hartfield C., Holland J.M., Holzschuh A., Knoben N.T.J., Kovács-Hostyánszki A., Mandelik Y., Panou H., Paxton R.J., Petanidou T., Pinheiro de Carvalho M.A.A., Rundlöf M., Sarthou J.-P., Stavrinides M.C., Suso M.J., Szentgyörgyi H., Vaissière B.E., Varnava A., Vilà M., Zemeckis R., Scheper J. (2020): A critical analysis of the potential for EU Common Agricultural Policy measures to support wild pollinators on farmland. JOURNAL OF APPLIED ECOLOGY 57(4): 681-694.

Farkas J. Z. & Lennert J. (2015): A földhasználat-változás modellezése és előrejelzése Magyarországon. In: Czirfusz, M; Hoyk, E; Suvák, A (szerk.) Klímaváltozás - társadalom - gazdaság : Hosszú távú területi folyamatok és trendek Magyarországon. Pécs, Magyarország: Publikon Kiadó, 193-221.

Farkas J. Z., Lennert J. és mtsai (2016): Felszínborítás. Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete. In. Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer, MFGI

Farkas J. Z. & Lennert J. (2019): Future Prospects of Land Cover Change in Hungary: Modelling and Forecasts. In: Bański, Jerzy (szerk.) Three Decades of Transformation in the East-Central European Countryside, Cham, Svájc: Springer, pp 309-333.

Hideg É, Mihók B, Gáspár J., Schmidt P., Márton A. és Báldi A. (2018): Környezeti jövőkutatás: Magyarország 2050. MAGYAR TUDOMÁNY 179. 714-728.

Kovács-Hostyánszki A, Földesi R, Báldi A, Endrédi A & Jordán F (2019): The vulnerability of plant-pollinator communities to honeybee decline: a comparative network analysis in different habitat types. ECOLOGICAL INDICATORS 97:35-50.

Kovács-Hostyánszki A., Belényesi M., Geng I., Kemencei Z., Kissné Fodor L., Lehoczki R., Medveczky P., Naszádos A., Pataki R., Petrik O., Sárospataki M., Szalai M., Szekeeres Á., Tanács E., Zajácz E. (2020): 3. ütem tanulmány, Pollináció Szakértői Munkacsoport (kidolgozás alatt álló kutatási jelentés)

Metzger MJ, Rounsevell MDA, Acosta-Michlik L, Leemans R. & Schröter D (2006): The vulnerability of ecosystem services to land use change. AGRIC ECOSYST ENVIRON 114:69–85

Munteanu et al (2014): Forest and agricultural land change in the Carpathian region— A meta-analysis of long-term patterns and drivers of change. LAND USE POLICY 38: 685-697.

NATÉR

Nemzeti Ökológiai Hálózat (NÖH)

Tanács E., Belényesi M., Lehoczki R., Pataki R., Petrik O., Standovár T., Pásztor L., Laborczi A., Szatmári G., Molnár Zs., Bede-Fazekas Á., Kisné Fodor L., Varga I., Zsembery Z., Maucha G. (2019): Országos, nagyfelbontású ökoszisztéma-alaptérkép: módszertan, validáció és felhasználási lehetőségek. TERMÉSZETVÉDELMI KÖZLEMÉNYEK 25: 34-58.

==========

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A szimulációs játék az "Ökoszisztémák fenntartható működtetése – felfedezésekkel a klímaváltozás, a tájhasználat és az inváziók hatásának mérsékléséért (GINOP–2.3.2–15–2016–00019)" projekt keretében készült

Az alkalmazott táj- és földasználat-változási (THV) részmodell a Magyarország Ökoszisztéma-alaptérképe felhasználásával készült. Agrárminisztérium, 2019 (KEHOP-430-VEKOP-15-2016-00001)

Az Agrárminisztérium Természetmegőrzési Főosztálya biztosította számunkra Magyarország természetvédelmi területeinek és a Nemzeti Ökológiai Hálózat aktuális térinfomatikai állományait, amelyek alapján kialakítottuk a szimulációs játék számára egyszerűsített "védettségi zónák" térképeket.

Farkas Jenő és Lennert József a táj- és földhasználat-változási (THV) modellhez elküldte nekünk a NATÉR (2016) a mesterséges felszínek, az erdőterületek, a gyepterületek és a szántóterületek bővülésének potenciális területeit 2050-ig vektoros térinformatikai formátumban.

Farkas J. Z., Lennert J. et al. (2016): Felszínborítás. Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete. In. Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATÉR), MFGI - https://nater.mbfsz.gov.hu

Kovács-Hostyánszki Anikó és a Pollinációs munkacsoport, valamint a Lechner Tudásközpont munkatársai: Lechoczki Róbert, Petrik Ottó és Pataki Róbert lehetővé tette számunkra a Potenciális Beporzási Szolgáltatás (PBSZ) modell részletes megismerését és segített a modellezési algoritmus térinformatikai  implementálásában.

A támogatók hozzájárulását és a közreműködők segítségét ezúton is köszönjük.