A XX./XXI. század és a 2./3. évezred küszöbét nemrégen léptük át. Ez kiemelkedő alkalmat kínált a számvetésre Magyarország természeti környezete és állapota szemponjából is. 

Ezen a területen három nagy vállalkozásról és azok eredményeiről érdemes szólni:

1) MÉTA Program - Magyarország Természeti Öröksége (2002-2008) ... amelynek célkitűzése a hazai természetközeli növényzet ezredfordulós állapotának megismerése, felmérése és természetes növényzeti örökségünk tudományos értékelése volt.

2) Magyarország Nemzeti Atlasza - Természeti környezet (2013-2018)  ... amely a korábbi kiadásokhoz képest egy teljesen új mű, kibővített tartalommal, újraalkotott térképekkel.

MNA alternatív szöveg
MNA Természeti Környezet

3) Magyarország Ökoszisztéma-alaptérképe (2019)  ... amely az Agrárminisztérium KEHOP-430-VEKOP-15-2016-00001 projektje keretében készült.

Magyarország Ökoszisztéma-alaptérképe, 2019