A Táj- és Földhasználat-változás (THV) modell valószínűségi becslést ad a jövőben lehetséges tájváltozatok (előrejelzett ökoszisztéma-térképek) kialakulására.

Magyarország ökoszisztéma-alaptérképéből indultunk ki, amely rögzíti a 2020-as állapotot (1. ábra).

Vajon hogy fog megváltozni a táj az elkövetkező 30 évben, tehát 2050-ig?

Többféle szcenárió is lehetséges. Ezt a szimulációs játékban különféle tájhasználati és természetvédelmi politikához kötöttük. A földhasználati kategóriák átalakulásának valószínűségét a CORINE (2018/2000) felszínborítási térképek változáselemzéséből vezettük le, míg az átalakulások térbeli mintázatának figyelembevételére Farkas és Lennert (2015) munkáját, ill. a NATéR (2016) Mesterséges felszínek, erdőterületek, gyepterületek és szántóterületek bővülésének potenciális területei 2050-ig térinformatikai állományait használtuk fel (2. ábra). A különböző fokozatú természetvédelmi korlátozások figyelembevételére természetvédelmi zónatérképeket alkalmaztunk (3.a, b, c ábrák).

Az átalakulási valószínűségek esetenként a településektől és utaktól való távolságoktól is függhetnek. Minden ökoszisztéma-átalakulás szabályairól külön ArcGIS-modellek készültek.

Az átalakulási valószínűségek becsült értékeit az 1. táblázatban foglaljuk össze (lásd lent).

 

A kiindulási ökoszisztéma-térkép
Agrárminisztérium (2019): Magyarország Ökoszisztéma-alaptérképe, amely a
KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001 projekt, az Ökoszisztéma-szolgáltatások projektelem keretében készült - Tanács és mtsai (2019).

Magyarország Ökoszisztéma-alaptérképe, 2019
1. ábra Magyarország ökoszisztéma-alaptérképe

 

NATéR bővülési potenciál térképek 2050-ig

A 2050-ig előrejelzett földhasználat-változásokat Farkas és Lennert (2016) modellezte. Az eredményeket a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) térinformatikai rendszerében publikálták. A szerzők munkájából a mesterséges felszínekre, szántóterületekre, gyepterületkre és erdőterületekre kidolgozott bővülésipotenciál térképeit használtuk fel, amelyek 2050-ig adnak előrejelzést.

NATÉR bővülési potenciál területek 2050-ig
2. ábra NATéR-os bővülésipotenciál térképek 2050-ig

 

Védettségizóna-térképek

A védettségizóna-térképeket az Agrárminisztérium Természetmegőrzési Főosztálya által rendelkezésünkre bocsájtott természetvédelmi területek és a Nemzeti Ökológiai Hálózat térképei alapján állítottuk össze. A védettségizóna-térképeket kizárólag a szimulációs játék céljára készítettük, jelentős egyszerűsítéseket és területi összevonásokat alkalmazva, amelyek más célból nem használhatók és nem hivatkozhatók.

TV1 - A természetvédelem végre a helyére került, nem változtatok!
3.a ábra TV1 zónatérkép - "A természetvédelem végre a helyére került, nem változtatok!" - választás esetén

 

TV2 - Lazítok a szükségtelenül szigorú védettségi törvényeken!
3.b ábra TV2 zónatérkép - "Lazítok a szükségtelenül szigorú védettségi törvényeken!" - választás esetén

 

TV3 - Erősebb védelem és a természet sürgős helyreállítása szükséges!
3.c ábra TV3 zónatérkép "Erősebb védelem és a természet sürgős helyreállítása szükséges!" - választás esetén

 

 

1. táblázat - Földhasználati kategóriák becsült átalakulási valószínűsége a játék során alkalmazott tájhasználati és természetvédelmi szcenáriók esetében.
Megjegyzések: (*) - a "... miniszter nem elég erős ..." tájhasználati választás lehetősége egyenrangú a "Legyen hasznos birtok ..." szcenárió hatásával. (**) - a "... csak boldogulni lehessen ..." természetvédelmi választás lehetősége egyenrangú a "Lazítok ..." szcenárió hatásával. 
Az átalakulási valószínűségek (%) a kiindulási földhasználati kategória területének százalékában értendők, 30 évre vonatkoztatva.

Földhasználat
2020-ban
Átalakulás 2050-re Tájhasználati szcenárió Term.védelmi szcenárió Átalakulási valószínűség
mesterséges: alacsonyépületes magasépületes "Fenntartható ökovárosok … minden esetben 0,530
mesterséges: alacsonyépületes magasépületes "Nem szükséges változtatni …" minden esetben 0,530
mesterséges: alacsonyépületes magasépületes "Legyen hasznos birtok …" (*) minden esetben 0,530
mesterséges felszínek alacsonyépületes "Fenntartható ökovárosok … "Nem változtatok …" 0,514
mesterséges felszínek alacsonyépületes "Fenntartható ökovárosok … "Lazítok …"(**) 0,861
mesterséges felszínek alacsonyépületes "Fenntartható ökovárosok … "Erősebb …" 0,490
mesterséges felszínek alacsonyépületes "Nem szükséges változtatni …" "Nem változtatok …" 0,995
mesterséges felszínek alacsonyépületes "Nem szükséges változtatni …" "Lazítok …"(**) 1,316
mesterséges felszínek alacsonyépületes "Nem szükséges változtatni …" "Erősebb …" 0,971
mesterséges felszínek alacsonyépületes "Legyen hasznos birtok …" (*) "Nem változtatok …" 1,523
mesterséges felszínek alacsonyépületes "Legyen hasznos birtok …" (*) "Lazítok …"(**) 1,970
mesterséges felszínek alacsonyépületes "Legyen hasznos birtok …" (*) "Erősebb …" 1,458
szántókból

gyepek

"Fenntartható ökovárosok … "Nem változtatok …" 3,278
szántókból gyepek "Fenntartható ökovárosok … "Lazítok …"(**) 2,766
szántókból gyepek "Fenntartható ökovárosok … "Erősebb …" 3,769
szántókból gyepek "Nem szükséges változtatni …" "Nem változtatok …" 2,145
szántókból gyepek "Nem szükséges változtatni …" "Lazítok …"(**) 1,782
szántókból gyepek "Nem szükséges változtatni …" "Erősebb …" 2,557
szántókból gyepek "Legyen hasznos birtok …" (*) "Nem változtatok …" 0,000
szántókból gyepek "Legyen hasznos birtok …" (*) "Lazítok …"(**) 0,000
szántókból gyepek "Legyen hasznos birtok …" (*) "Erősebb …" 0,000
szántókból erdők "Fenntartható ökovárosok … "Nem változtatok …" 3,047
szántókból erdők "Fenntartható ökovárosok … "Lazítok …"(**) 2,373
szántókból erdők "Fenntartható ökovárosok … "Erősebb …" 3,061
szántókból erdők "Nem szükséges változtatni …" "Nem változtatok …" 2,165
szántókból erdők "Nem szükséges változtatni …" "Lazítok …"(**) 1,871
szántókból erdők "Nem szükséges változtatni …" "Erősebb …" 2,181
szántókból erdők "Legyen hasznos birtok …" (*) "Nem változtatok …" 1,011
szántókból erdők "Legyen hasznos birtok …" (*) "Lazítok …"(**) 1,011
szántókból erdők "Legyen hasznos birtok …" (*) "Erősebb …" 1,011
szőlők, gyümölcsösök gyepek "Fenntartható ökovárosok … "Nem változtatok …" 3,783
szőlők, gyümölcsösök gyepek "Fenntartható ökovárosok … "Lazítok …"(**) 3,377
szőlők, gyümölcsösök gyepek "Fenntartható ökovárosok … "Erősebb …" 4,129
szőlők, gyümölcsösök gyepek "Nem szükséges változtatni …" "Nem változtatok …" 3,603
szőlők, gyümölcsösök gyepek "Nem szükséges változtatni …" "Lazítok …"(**) 3,475
szőlők, gyümölcsösök gyepek "Nem szükséges változtatni …" "Erősebb …" 3,897
szőlők, gyümölcsösök gyepek "Legyen hasznos birtok …" (*) "Nem változtatok …" 0,000
szőlők, gyümölcsösök gyepek "Legyen hasznos birtok …" (*) "Lazítok …"(**) 0,000
szőlők, gyümölcsösök gyepek "Legyen hasznos birtok …" (*) "Erősebb …" 0,000
szőlők, gyümölcsösök erdők "Fenntartható ökovárosok … "Nem változtatok …" 1,974
szőlők, gyümölcsösök erdők "Fenntartható ökovárosok … "Lazítok …"(**) 1,974
szőlők, gyümölcsösök erdők "Fenntartható ökovárosok … "Erősebb …" 1,974
szőlők, gyümölcsösök erdők "Nem szükséges változtatni …" "Nem változtatok …" 1,327
szőlők, gyümölcsösök erdők "Nem szükséges változtatni …" "Lazítok …"(**) 1,327
szőlők, gyümölcsösök erdők "Nem szükséges változtatni …" "Erősebb …" 1,327
szőlők, gyümölcsösök erdők "Legyen hasznos birtok …" (*) "Nem változtatok …" 0,986
szőlők, gyümölcsösök erdők "Legyen hasznos birtok …" (*) "Lazítok …"(**) 0,986
szőlők, gyümölcsösök erdők "Legyen hasznos birtok …" (*) "Erősebb …" 0,986
gyepekből szántók "Fenntartható ökovárosok … minden esetben 0,000
gyepekből szántók "Nem szükséges változtatni …" minden
esetben
0,000
gyepekből szántók "Legyen hasznos birtok …" (*) "Nem változtatok …" 0,999
gyepekből szántók "Legyen hasznos birtok …" (*) "Lazítok …"(**) 0,971
gyepekből szántók "Legyen hasznos birtok …" (*) "Erősebb …" 1,093
gyepekből gyümölcsösök "Fenntartható ökovárosok … minden
esetben
0,000
gyepekből gyümölcsösök "Nem szükséges változtatni …" minden
esetben
0,000
gyepekből gyümölcsösök "Legyen hasznos birtok …" (*) "Nem változtatok …" 0,708
gyepekből gyümölcsösök "Legyen hasznos birtok …" (*) "Lazítok …"(**) 0,683
gyepekből gyümölcsösök "Legyen hasznos birtok …" (*) "Erősebb …" 0,823
gyepekből természetes erdők "Fenntartható ökovárosok … "Nem változtatok …" 0,516
gyepekből természetes erdők "Fenntartható ökovárosok … "Lazítok …"(**) 0,793
gyepekből természetes erdők "Fenntartható ökovárosok … "Erősebb …" 0,324
gyepekből természetes erdők "Nem szükséges változtatni …" "Nem változtatok …" 0,821
gyepekből természetes erdők "Nem szükséges változtatni …" "Lazítok …"(**) 1,184
gyepekből természetes erdők "Nem szükséges változtatni …" "Erősebb …" 0,652
gyepekből természetes erdők "Legyen hasznos birtok …" (*) "Nem változtatok …" 1,184
gyepekből természetes erdők "Legyen hasznos birtok …" (*) "Lazítok …" (**) 1,508
gyepekből természetes erdők "Legyen hasznos birtok …" (*) "Erősebb …" 1,045
természetes erdőkből ültetvény
erdők
"Fenntartható ökovárosok … minden esetben 0,000
természetes erdőkből ültetvény
erdők
"Nem szükséges változtatni …" minden esetben 0,000
természetes erdőkből ültetvény
erdők
"Legyen hasznos birtok …" (*) "Nem változtatok …" 5,098
természetes erdőkből ültetvény
erdők
"Legyen hasznos birtok …" (*) "Lazítok …" (**) 6,215
természetes erdőkből ültetvény
erdők
"Legyen hasznos birtok …" (*) "Erősebb …" 4,496

 

Hivatkozott irodalmak

Agrárminisztérium (2019.): Ökoszisztéma-alaptérkép és adatmodell kialakítása.

Farkas J. Z. & Lennert J. (2015): A földhasználat-változás modellezése és előrejelzése Magyarországon. In: Czirfusz, M; Hoyk, E; Suvák, A (szerk.) Klímaváltozás - társadalom - gazdaság : Hosszú távú területi folyamatok és trendek Magyarországon. Pécs, Magyarország: Publikon Kiadó, 193-221.

Farkas J. Z., Lennert J. és mtsai (2016): Felszínborítás. Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete. In. Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer, MFGI

Tanács E., Belényesi M., Lehoczki R., Pataki R., Petrik O., Standovár T., Pásztor L., Laborczi A., Szatmári G., Molnár Zs., Bede-Fazekas Á., Kisné Fodor L., Varga I., Zsembery Z., Maucha G. (2019): Országos, nagyfelbontású ökoszisztéma- alaptérkép: módszertan, validáció és felhasználási lehetőségek. Természetvédelmi közlemények.