Lepkepopulációk csökkenése É-Kaliforniában

Christopher A Halsch és munkatársai elemezték a klímaváltozás hatását a rovarok körében. A szakirodalom átfésülése után, elég kevés hosszú távú adatsort találtak, amelyekben ez a hatás jól vizsgálható (legalább 10 éves adatsort kerestek, legalább 10 fajra, meghatározott tájhasználati viszonyok  között). Az összefüggések összetettek, hiszen a klíma változása mellett jelentős tájhasználati változásokat is figyelembe kell venni, továbbá sokféle klimatikus hatás (pl. hőstressz, extrém száraz időszakok, áttelelési hőmérséklet, csapadékosság, időbeli eltolódások) éri a fajokat, amelyeknek a viselkedése és tűrőképessége is nagyon eltérő. Mindezek ellenére egyre több vizsgálat mutatja a lepkék vagy más rovarpopulációk jelentős - akár 80%-os - csökkenését az elmúlt évtizedekben, miközben egyes populációkra kedvező hatással is lehet. A szélsőségesebb klimatikus változások azonban inkább a populációk csökkenéséhez vezetnek. 

Egy É-Kaliforniai 30 éves adatsort részletesen is kiértékeltek, ahol 163 lepkefaj monitorozása alapján a populációk jelentős csökkenése mind a síkvidéki, mind a hegyvidéki populációk esetében jól látszik. 

A táj és az élőhelyek degradációja a klímaváltozással interakcióban hat, ugyanakkor egyes fajok alkalmazkodóképessége kiemelkedő, Az összefüggések mélyebb megértéséhez további kutatások szükségesek.